top of page

Mer information

Kommunens Byggplaner
Läs mer om kommunens fördjupade översiktsplan för de Sydöstra Stadsdelarna.
Begäran om förlängd samrådstid
Skriven av Föreningen Sydöstra Uppsala
Avtal mellan Staten genom Samordnaren, Uppsala Kommun, och Region Uppsala
Avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar i Uppsala Kommun.
Sammanfattning av enkät för medlemmar av föreningen
Enkät utskickad till medlemmar den 23 februari 2021
Sammanställning av möten med de politiska partierna
Moderaterna, Liberalerna och Centern

Yttranden

Yttrande från Föreningen Sydöstra Uppsala

Samrådsunderlag - Arbete i vattenområde m.m. föranläggande av bro över Fyrisån och över Hemslöjdsvägen.

Yttrande från Föreningen Sydöstra Uppsala

Yttrande över kollektivtrafik, delsträcka D samt respektive spårvagnsdepå

Yttrande från Föreningen Sydöstra Uppsala
Yttrande över utställning av Fördjupad Översiktsplan för de Sydöstra Stadsdelarna
Yttrande från Trafikverket
Yttrande över samråd för fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna
Yttrande från Länsstyrelsen
Yttrande över samråd för fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna
Dansikeförslaget
Yttrandeförslag från Markägargruppen.
Danmarks Hembygdsförenings yttrande
Angående byggplanerna.
Björnligans yttrande
Angående byggplanerna
Harkrankens yttrande (Sävja)
Angående byggplanerna
Anchor 1
Anchor 2

Insändare

Bron blir tvåhundra meter längre än Tjörnbron
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
Ge de boende i södra Uppsala mer inflytande
Debattartikel av Jesper Jansson Hjerdt och Eva Jonsson 
Sydöstra staden beskrivs med förskönade formuleringar
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
391 elvavåningshus behövs i Sydöstra staden
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
Vill Uppsalaborna ha en förtätad storstad?
Insändare av 14 föreningar i Uppsala
Se PDF
Orimlig befolkningstäthet för Sydöstra staden
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
Trötta på att höra dessa stundvis vilseledande löften
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
En jätteförort är inte en naturlig utveckling
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
Låt inte Uppsalapaketet bli en skamfläck
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
Kommer politikerna att lyssna på medborgarna?
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
1 800 yttranden ska tas på allvar
Insändare av Föreningen Sydöstra Uppsala 
Se PDF
Uppsalas natur tål inte mer byggande
Debattartikel av Föreningen Sydöstra Uppsala och Rädda Eriksbergs skogar
Planen för sydöstra Uppsala är inte hållbar
Debattartikel av Inger Sjöberg
Planen för Bergsbrunnas utveckling bör ändras
Debattartikel av Föreningen Vårda Uppsala
Uppsalaborna vill inte ha södra staden
Insändare av Inge Eriksson, Norby, Uppsala
Omförhandla avtalet och sprid bostäderna
Föreningen Sydöstra Uppsala, Danmarks Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Uppsala, SIU, SPF-seniorerna Linné, Team Nordic Trail Uppsala
Planen för södra Uppsala är inte demokratisk
Debattartikel av Peter Söderbaum, Nåntuna
Feltänk låser in de boende i södra Uppsala
Debattartikel av Mats Åkerblom, Uppsala
Förläng samrådstiden för Sydöstra staden
Lilianne A Zetterberg, Bergsbrunna
Gigantiska byggnadsplaner för sydöstra förorterna - Feltänk!
Gunnar Norén, Uppsala
Hur tänker kommunalrådet?
Peter Söderbaum, Professor emeritus, ekologisk ekonomi
Låt historien upprepas
Hans Norman, Nåntuna
Läge att omförhandla Uppsalapaketet
Mats Åkerblom, Uppsala
bottom of page