Image by Ugo °

  Bevara vår livsmiljö  

  Från Kullarna till Berga  

Valet 2022

Nu har vi möjlighet att påverka utbyggnaden av de Sydöstra stadsdelarna och hela Uppsala!

Här är en sammanställning av hur partierna står i olika frågor

Frågor
S
L
V
MP
FI
M
C
KD
SD
UP
Röstat för att genomföra den fördjupade översiktsplanen?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Vill ha spårväg?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Vill ha en bro över Fyrisån?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Hur många bostäder i sydöstra stadsdelarna?
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
?
12.500
10.000
8.000
?
Vill ha stadsmiljö vid väg 255?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Föreningen har tillsammans med er medlemmar formulerat frågor som är skickade till representanter i Kommunfullmäktige. De är utformade efter vad partierna har kommunicerat kring de Sydöstra Stadsdelarna. Därför skiljer de sig åt. 

Tryck på bilderna för att läsa vad partierna tycker i de olika frågorna

De partier som är utgråade har valt att inte svara på våra frågor

Socialdemokraterna.png
Moderaterna.png
Vänsterpartiet.png
Liberalerna_edited.png
Miljöpartiet.png
Kristdemokraterna.png
FI.png
Sverigedemokraterna.png
Centerpartiet.png
UP.png

Den 28 februari 2022 röstade S, L, V, Mp och Fi JA till  den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) gällande sydöstra Uppsala. M, KD, C och SD röstade NEJ.

 

Detta innebär att de nu har för avsikt att bygga ut Sydöstra Uppsala (Sävja/Bergsbrunna) med 21.500 bostäder direkt i anslutning till naturreservatet Lunsen och en bro över Fyrisån som riskerar Uppsalas dricksvatten. Länk 1, Länk 2. Denna utbyggnad planeras vara klar år 2050. Det blir en befolkningsmängd på över 60.000 invånare, dvs lika många som i Sundsvall fast på 7 gånger mindre yta. Förutom bostäder ska det dessutom byggas ca 10.000- 20.000 arbetsplatser i området.

 

Protester har framförts bla genom insändare och demonstrationer. Över 2.000 yttranden har skickats in till Uppsala kommun, majoriteten kritiska. Aldrig tidigare i Uppsalas historia har det lämnats in så många yttranden och ändå har de styrande inte tagit hänsyn till detta nämnvärt. Antal bostäder kvarstår. Nu har dessutom kommunen lämnat över ansvaret till byggföretagen att föra dialog med de boende i området när det egentligen är kommunens uppgift. Det är uppenbart att de styrande varken är intresserade eller tar hänsyn till vad deras medborgare tycker. 

Vi vill förtydliga att föreningen Sydöstra Uppsala är partipolitisk obunden. I detta kommunalval måste vi ändå lyfta fram de partier som nu vill ändra de massiva byggplanerna eftersom föreningen jobbar för att påverka politikerna och planerna för området. Vi vill att våra fina omgivningar ska behandlas varsamt och att utbyggnaden ska ske i lagom omfattning och takt. Vi vill värna om områdets karaktär och inte behöva leva i en byggarbetsplats under en oöverskådlig framtid.

 

Självklart vill vi att alla partier inser de stora problem som planerna innebär på vår natur och livsmiljö, både idag och i framtiden, men tyvärr är så inte fallet! Vi ser att de enda möjligheterna till att ändra kommunens byggplaner är att i årets kommunalval rösta på något av de partier som nu vill ompröva nuvarande byggplaner, dvs M, C, KD, SD och UP.

 

Om ni väljer att personrösta har vi några tips på kommunpolitiker som har motståndet till byggplanerna som sin hjärtefråga:

 

M - Mathias Kullberg, Therez Almerfors

C - Victor Zhao-Jansson, Ehsan Nasari

KD  - Jonas Segersam, John Fhager

SD - Kent Kumpula, Mattias Jansson

UP -  Lars Björndahl, Stefan Hanna.

Säg NEJ till en ny stad i Sydöstra Uppsala

Vi har skapat en namninsamling för att påverka politikerna och begränsa byggplanerna i Sydöstra Uppsala.

Har du skrivit under vår fysiska namninsamling så behöver du inte skriva under igen. Namninsamlingen är till för alla, inte bara medlemmar, så sprid gärna länken vidare.

Vill du ha 50 000 nya grannar?

Kommunens byggplaner för våra stadsdelar rycker närmare med kraft. Vi är idag sammanlagt 10 000 invånare som skall bli 60 000 till år 2050.

•  Funderar du också på hur framtiden kommer se ut?

•  Känner du att storskaligheten oroar?

•  Visste du att 255:an från år 2023 kommer att kantas med höghus från Ica Supermarket till Nåntuna Backe?

Nu finns det en förening som jobbar för att begränsa projektet.

Vårt mål är att

Begränsa omfattning av stadsmiljö

Vi tänker inte acceptera att det byggs en stad i direkt närhet till vårt befintliga bostadsområde. De flesta av oss har flyttat hit av en anledning, vi vill bo i en naturnära miljö.

Verka aktivt för att bibehålla grönområden

Stordammen och Lunsens naturreservat är populära utflyktsområden för människor i alla åldrar liksom kullarna vid väg 255 som aktiverar både barn och vuxna året om. Vintertid är det ett frekvent tillhåll för pulkaåkare och sommartid en plats som lockar många drakflygare. Dessa grönområden nyttjas också flitigt av områdets många hundägare och motionärer vilket visar vilken betydelse dessa platser har.

Minimera störningarna för de boende under byggprocessen

På drygt 30 år har det i Sävja byggts
2 200 bostäder, mestadels radhus i skogsmiljö. Nu planerar kommunen att bygga 10 gånger fler bostäder under lika lång tidsperiod vilket kommer att omvandla området till en intensiv byggarbetsplats. 

Samverka med andra intresseföreningar

Föreningen Sydöstra Uppsala har ambitionen att samarbeta med liknande föreningar i området. 

Främja samarbetet med kommun, myndigheter mfl.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att skapa en dialog med våra politiker och få dem att tänka om och ta hänsyn till de boende i området.

21 500 nya bostäder

Kommunen planerar att bygga 21 500 bostäder i området under kommande 30 år med nästan enbart höghus i stadsmiljö. Detta innebär en ökning av bostäder med 500 %.

Kommunpolitikerna fortsätter med sina byggplaner trots att det har inkommit många protester genom yttranden, namnlistor, insändare i UNT samt den manifestation som genomfördes den 4 oktober 2020 med drygt 800 närvarande.

Ditt medlemskap gör skillnad

Vi måste ligga steget före innan kommunen fastställer detaljplanen för området. Därför är det viktigt att vi agerar snabbt! Bli medlem nu, det är gratis.

DJI_0533_1.jpg