top of page
Image by Ugo °

  Bevara vår livsmiljö  

  Från Kullarna till Berga  

Aktuellt just nu

Viktigt att vi fortsätter
påverka våra politiker

Yttra dig om spårväg (delsträcka D) mellan
Bäcklösa-Nåntuna-Sävja–Bergsbrunna och även spårvagnsdepå.
(Dnr:PBN 2022-000048 och PBN 2021-003915)

Uppsala kommun planerar att bygga en bro över Fyrisån vid Ultuna och därmed riskera Uppsalas enda dricksvattentäkt. 

Det är viktigt att du och alla familjemedlemmar oavsett ålder skriver varsitt yttrande eftersom byggnationen kommer att påverka dig, din miljö och ekonomi.

Idag finns ca 4 000 bostäder. Målet för kommunen är att bygga 21 500 bostäder, dvs lika stor befolkningsmängd som i Sundsvall fast på 7 gånger mindre yta, med andra ord Nordens befolkningstätaste förort! Spårvägen kräver också förtätning av bostäder längs hela sträckan.

En folkomröstning om spårvägen utlovades efter valet men politikerna ändrade sig. Därför är det VIKTIGT att det inkommer så många yttranden som möjligt och att du gör DIN röst hörd. Yttrandena påverkar!

För er som inte har tid att skriva ett personligt yttrande kommer här ett förslag till yttrande som du kan använda delar av eller i sin helhet. Sprid gärna detta till alla i regionen då det även påverkar dem. Alla yttranden ska vara inlämnade senast den 8 september 2023.

Alternativ 1

Skriv under vårt bifogade förslag med ditt namn
och adress och posta till

Uppsala kommun,
Plan- och byggnadsnämnden,
75375 Uppsala


eller e-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Alternativ 2

Öppet brev till bostadsministern

Föreningen har i juli 2023 skrivit ett öppet brev till bostadsministern Andreas Carlson där vi framför allvarliga farhågor för vitala funktioner både i Uppsala och Stockholm. Bland annat hotas vårt dricksvatten och försvaret som är viktiga riksintressen. Även natur, kulturmiljö och friluftsliv hotas.

Säg NEJ till en ny stad i Sydöstra Uppsala

Vi har skapat en namninsamling för att påverka politikerna och begränsa byggplanerna i Sydöstra Uppsala.

Har du skrivit under vår fysiska namninsamling så behöver du inte skriva under igen. Namninsamlingen är till för alla, inte bara medlemmar, så sprid gärna länken vidare.

Vill du ha 50 000 nya grannar?

Kommunens byggplaner för våra stadsdelar rycker närmare med kraft. Vi är idag sammanlagt 10 000 invånare som skall bli 60 000 till år 2050.

•  Funderar du också på hur framtiden kommer se ut?

•  Känner du att storskaligheten oroar?

•  Visste du att 255:an från år 2023 kommer att kantas med höghus från Ica Supermarket till Nåntuna Backe?

Nu finns det en förening som jobbar för att begränsa projektet.

Vårt mål är att

Begränsa omfattning av stadsmiljö

Vi tänker inte acceptera att det byggs en stad i direkt närhet till vårt befintliga bostadsområde. De flesta av oss har flyttat hit av en anledning, vi vill bo i en naturnära miljö.

Verka aktivt för att bibehålla grönområden

Stordammen och Lunsens naturreservat är populära utflyktsområden för människor i alla åldrar liksom kullarna vid väg 255 som aktiverar både barn och vuxna året om. Vintertid är det ett frekvent tillhåll för pulkaåkare och sommartid en plats som lockar många drakflygare. Dessa grönområden nyttjas också flitigt av områdets många hundägare och motionärer vilket visar vilken betydelse dessa platser har.

Minimera störningarna för de boende under byggprocessen

På drygt 30 år har det i Sävja byggts
2 200 bostäder, mestadels radhus i skogsmiljö. Nu planerar kommunen att bygga 10 gånger fler bostäder under lika lång tidsperiod vilket kommer att omvandla området till en intensiv byggarbetsplats. 

Samverka med andra intresseföreningar

Föreningen Sydöstra Uppsala har ambitionen att samarbeta med liknande föreningar i området. 

Främja samarbetet med kommun, myndigheter mfl.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att skapa en dialog med våra politiker och få dem att tänka om och ta hänsyn till de boende i området.

21 500 nya bostäder

Kommunen planerar att bygga 21 500 bostäder i området under kommande 30 år med nästan enbart höghus i stadsmiljö. Detta innebär en ökning av bostäder med 500 %.

Kommunpolitikerna fortsätter med sina byggplaner trots att det har inkommit många protester genom yttranden, namnlistor, insändare i UNT samt den manifestation som genomfördes den 4 oktober 2020 med drygt 800 närvarande.

Ditt medlemskap gör skillnad

Vi måste ligga steget före innan kommunen fastställer detaljplanen för området. Därför är det viktigt att vi agerar snabbt! Bli medlem nu, det är gratis.

DJI_0533_1.jpg
bottom of page